Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi
Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi
Kurumsal Analiz Anketleri

                                                       KURUMSAL ANALİZ ANKETLERİ

Kurumlarda yer alan veri setleri ve sistemler aşağıda belirtilen kapsamda analiz edildi.
1.Öznitelik Bilgileri
Raster veriler için çok katmanlı (multi-layer) ise her bir katmanın anlamı, vektör veriler için her bir özniteliğin adı, anlamı, veri tipi ve varsa değer listesi
2. Güncellenme Sıklığı
Veri setinin öngörülen veya ihtiyaç duyulan güncellenme sıklığı, kim tarafından güncellendiği
3. Kullanan birimler
Kurum içinde veriyi kullanan birimler
4. Kurum içi kullanım alanları
Veri setini kurum içinde kullanan birimlerin veriyi kullanım alanları ve amaçları
5. Kullanan kurumlar
Veri seti kurum dışına gönderiliyorsa kullanan kurumların ve ilgili birimlerinin adları
 6. Kurum dışı kullanım alanları
Kurum dışına gönderilen veri seti ise kullanan kurumların veriyi kullanım alanları ve amaçları
7. Dönüştürüldüğü formatlar
Varsa, verinin dönüştürüldüğü diğer veri formatları
8. Dönüştürüldüğü Koordinat Referans Sistemleri
Varsa, verinin dönüştürüldüğü diğer projeksiyon sistemleri ve datum bilgileri
9. Sayısı
Veri setini oluşturan birden fazla fiziksel veri varsa, bunların toplam adedi
10. Yetkilendirme Gereksinimleri
Varsa, veri setinin yetkilendirme gereksinimleri ve yetki tanımları; örneğin veri girişinin yapması veya güncellemesi gereken roller ve birimler, veriyi görmesi ve kullanması gereken roller ve birimler