Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi
Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi
Proje Bilgileri
PROJE
Proje Konusu:
Türkiye’de jeoloji ile ilgili mekânsal verilerin bir standartta olmamasından kaynaklanan veri tekrarının önlenerek, kurumların birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ve Ayrıca  Avrupa Birliği Mekansal Veri Altyapısına uyum göstermesi gerekmektedir. 
 
Projenin Amacı:
Bu proje çalışmanın temel amacını Jeoloji Veri Tanımlama Taslak Teknik Kılavuzları Versiyon 3 (INSPIRE D2.8.II.4)’e bağlı olarak yayımlanan uygulama kuralları dikkate alınarak Türkiye jeoloji veri temasına yönelik ulusal standartların oluşturulması ve ülkemizde yetkili kurumlar tarafından üretilen jeoloji veri temasına ait verilerin oluşturulacak ulusal standartlara göre hazırlanması amaçlanmıştır.
 
Projenin Kapsamı:
Proje; Kurumsal Analizler, Standartların Oluşturulması, Veri Uyumlaştırma, Test, Eğitim ve Raporlama iş paketlerinden oluşmaktadır. Projede analiz gerçekleştirilen kurumlar;
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  - Orman ve Su Bakanlığı Devlet Su İşleri
  - Başbakanlık Afet ve Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı
  - Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
  - Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları
  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Jeoloji veri standartları hazırlanırken Avrupa Birliği Mekansal Altyapısı Uygulama Dokümanları (INSPIRE D2.8.II.4) temel alınmıştır.
 
alınmıştır.